Volím Svobodné

Proč další weblog?

Své grafomaniakální sklony již drahná léta kompenzuji psaním článků pro rozličné, převážně počítačové časopisy. Nicméně poslední dobou mám spoustu myšlenek, které nejsou příliš počítačové, nevydají na samostatný článek a i kdyby vydaly, žádná z redakcí, s nimiž spolupracuji, by je asi nevydala.

Takže jsem se rozhodl, že si začnu psát weblog. Forma osobního deníku mne oprošťuje od nutnosti dodržovat formální náležitosti potřebné pro článek a brát ohledy na čtenáře a redaktory.

Pokud mé myšlenky shledáte přínosnými, budu jedině rád. Pokud neshledáte, smiřte se s tím, jak umíte sami.